Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, oficialii CNAIR vor încheia un contrac accord-cadru pentru sisteme de cantarire a vehiculelor rutiere, conform specificatiilor si cantitatilor din caietul de sarcini. Sistemul conține cântare, computer de birou și echipament video. Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice și este estimat la circa 5,5 milioane lei, fără TVA.     Durata acordului-cadru este de 60 de luni începând de la data atribuirii contractului. Conform oficialilor CNAIR, sistemele de cantarire a vehiculelor rutiere se vor monta în punctele de frontieră unde nu există.
Se va organiza licitație deschisă, criteriile de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț, nu se va organiza o licitație electronic, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 26 iulie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 25 septembrie. Contractul nu este periodic și este finanțat cu bani de la buget.