Odată cu programul Prima Casă, de o serie de modificări vor avea parte și Programul guvernamental „Investește în tine” sau „Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi”.

Potrivit hotărârii de guvern, în calcularea dobânzilor se va renunța la indicele ROBOR, care, în ultimii ani, a dat mari bătăi de cap românilor. Guvernul a insistat că noile modificări vor genera rate mai mici pentru români.

„Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referintă calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumita perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevazută în normele de aplicare, astfel:

rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz”.

De modificări nu scapă nici programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, după cum urmează:

„Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind referinta la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevazută în normele de aplicare astfel:

– rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare.”

Nu în utlimul rând, modificări vor fi aduse și modului de calcul a dobânzilor aferente programului „Investește în tine”:

„Prin prezentul proiect de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu sintagma privind referința la noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioada, la care creditorul adauga marja de dobândă prevazută în normele de aplicare astfel:

– rata dobanzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării.”

Începând cu data de 2 mai 2019 au intrat în vigoare prevederile OUG 19 care modifică prevederile legale în domeniul contractelor de credit oferite consumatorilor.

Astfel, pentru creditele acordate în monedă națională rata de dobândă va fi compusă din indicele de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare trimestrial, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică pe website-ul Băncii Naţionale a României şi reprezintă rata de dobândă calculată ca medie aritmetica a ratelor dobanzilor zilnice ale tranzacţiilor de pe piaţa monetara interbancară, determinate pentru trimestrul anterior.

Acest indice de referință se aplică creditelor noi acordate consumatorilor după această dată, la refinanțarea creditelor acordate consumatorilor aflate în derulare la această dată, precum și contractelor aflate în derulare cu acordul părților formalizat prin act adițional la contractul de credit.