Potrivit unui comunicat al ASF, proiectul de act normativ va fi afişat pe site-ul instituţiei pentru consultare publică timp de 15 zile. 

"Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a discutat astăzi modul de implementare a Protocolului încheiat cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii asigurătorilor şi transportatorilor desfăşurată în data de 21 decembrie 2015. Documentul cuprinde principalele solicitări ale transportatorilor referitoare la evoluţiile pieţei asigurărilor care afectează acest segment, precum şi măsurile pe termen imediat, mediu şi lung care pot fi adoptate de Autoritate pentru reechilibrarea pieţei asigurărilor. În acest sens, Consiliul ASF a aprobat Proiectul Normei privind modificarea şi completarea art. 21 din Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Proiectul de normă impune introducerea unei corelaţii între evoluţia nivelului tarifelor şi nivelul daunalităţii pentru fiecare segment de asiguraţi, precum şi obligaţia asigurătorilor de a utiliza suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant statistic pentru fiecare categorie de riscuri omogene", se menţionează în comunicat. 

De asemenea, în şedinţa de miercuri, au mai fost aprobate Proiectul Normei privind cerinţele calitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, precum şi Proiectul Normei privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, care vor fi transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României. 

În plus, au fost aprobate Proiectul Normei referitoare la reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare şi Proiectul Normei referitoare la reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare. 

"În urma finalizării procesului de consultare publică şi a preluării unor propuneri şi modificări, a fost aprobat un pachet de proiecte de norme anunţat în şedinţa Consiliului ASF din data de 9 decembrie 2015. Consiliul ASF a aprobat prelungirea mandatelor în cazul unor poziţii de conducere (membri Consiliu de Supraveghere, director general), precum şi noi numiri în poziţii de conducere sau poziţii cheie în structura unor societăţi de asigurare şi brokeri" se spune în comunicat. 

Membrii Consiliului au mai audiat o Notă privind situaţia Pieţei Reglementate la Termen administrată de operatorul de piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi au aprobat solicitările unor auditori financiari de avizare în această calitate la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare. Totodată, a fost aprobată modificarea actelor constitutive în cazul unor brokeri şi majorarea capitalului social în cazul a 12 brokeri de asigurare. 

"Consiliul ASF se întruneşte în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe", se mai arată în documentul ASF.         

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România.

Înfiinţată în 2013 prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi. 

 AGERPRES