Suma totală plătită este de 47,728 milioane lei, cu sursă de finanţare de la bugetul naţional. APIA a plătit, în perioada iunie – septembrie 2015, suma de 17,813 milioane lei pentru un număr de 15.809 rentieri care au optat pentru plata prin virament bancar. 

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv). 

În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare. 

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat (pentru care s-a încheiat acord cu investitorul) şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. 

Pentru suprafeţele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. Renta viageră se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

AGERPRES