Angajatorii vor colabora cu firme care administrează pensii suplimentare și vor plăti, în numele salariaților doritori, contribuții lunare.

Legea nr. 1/2020

Conform Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, angajatorul este cel care va trebui să propună o schemă de pensii ocupaționale, fie prin contractul colectiv de muncă, fie prin contractele individuale de muncă ale tuturor angajaților.

Banii de pensii ocupaționale vor fi administrați efectiv de o firmă specializată și autorizată de stat, cu care angajatorul va semna un contract de administrare.

Un fond de pensie ocupațională va putea fi autorizat dacă îndeplinește anumite condiții esențiale, conform viitoarelor norme de aplicare. Fondul va trebui constituit prin contract de societate, angajatorul sau angajatorii să dovedească existența a cel puțin 100 de viitori participanți, iar depozitarul activelor fondului să fie avizat de ASF.

Procedura internă la angajator

Actele individuale de aderare la o schemă de pensii ocupaționale vor fi completate de salariați și predate angajatorului, care le va transmite mai departe firmei-administrator, dispune legea. Însă trebuie subliniat că pensia ocupațională va fi complet opțională și angajatorii nu vor putea să oblige lucrătorii să contribuie pentru aceasta.

Contribuțiile vor fi colectate și plătite de angajator, iar acest lucru se va face în baza numelui, prenumelui și codului numeric personal al fiecărui salariat participant la schemă. Totodată, angajatorul va putea stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi (în funcție de vechime, postul ocupat sau salariu).

„Angajatorul reține atât contribuțiile proprii, cât și contribuțiile angajaților săi care au calitatea de participant la un fond și le virează odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii”, este menționat în lege.

Investirea prudentă a banilor strânși și plata efectivă a pensiilor

Trebuie menționat că administratorul fondului va investi activele într-un mod prudent, în interesul exclusiv al salariaților care vor beneficia de pensii ocupaționale, conform viitoarelor norme de aplicare.

Pensiile ocupaționale vor fi plătite atât din contribuțiile achitate de angajatori în numele salariaților, cât și din câștigurile rezultate din investirea prudentă a contribuțiilor respective. Aproximativ funcționează actualmente Pilonul II de pensii private și Pilonul III de pensii facultative.

Cei care n-au acumulat destui bani pentru a primi o pensie ocupațională vor primi o plată unică sau plăți eșalonate pe o durată maximă de cinci ani. Regulile concrete pentru plata pensiilor ocupaționale vor fi cele stabilite pentru plata pensiilor private.