La jumătatea lunii decembrie a anului trecut, în şedinţă de Guvern a fost aprobat Memorandumul privind aprobarea Termenilor de referinţă pentru înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare a României care prevede continuarea demersurilor privind înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare a României în cadrul proiectului cu CE.

În acest sens, la începutul lunii martie 2018, Comisia Europeană a finalizat procedura de achiziţie a serviciilor de consultanţă, în acest sens fiind selectată firma de consultanţă pentru realizarea proiectului, iar în perioada 5-6 martie 2018 au avut loc primele întâlniri dintre reprezentanţii MFP, CE, Eximbank şi Consultant, se arată într-un document oficial al Guvernului, analizat de Capital.

Pentru primele două componente, „Elaborarea analizei independente ex-ante privind disfuncţionalităţile pieţei financiare din România care vor fi adresate de Banca Naţională de Dezvoltare a României” şi „Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru 2 scenarii privind structura juridică şi de funcţionare a Băncii Naţionale de Dezvoltare a României” s-a agreat ca proiectele de rapoarte să fie transmise pe 25 mai 2018, astfel încât până cel târziu la mijlocul lunii iunie a.c. pe baza rapoartelor finale şi a unei note de prezentare a principalelor aspecte necesare amendării proiectului de lege din Parlament, Guvernul României să decidă asupra structurii pe baza căreia se va crea Banca Naţională de Dezvoltare a României şi să fie în măsură să prezinte principalele aspecte ce trebuie amendate în iniţiativa legislativă din Parlament în a doua parte a lunii iunie a.c.

Este important de menţionat că abia în cadrul raportului pentru componenta nr. 3, „Implementarea studiului de fezabilitate pentru structura selectată de către Guvern pentru Banca Naţională de Dezvoltare a României”, care are termen de realizare a proiectului de raport 21 septembrie 2018, se vor prezenta aspectele detaliate ce trebuie cuprinse în legislaţia primară şi secundară pentru înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare a României, în baza cărora se va amenda iniţiativa legislativă din Parlament.

 Proiectul de raport aferent componentei nr. 4, „Prezentarea unei foi de parcurs cuprinzând planul de acţiune detaliat care va fi utilizat ca instrument de îndrumare şi monitorizare pe parcursul fazei de implementare a proiectului privind Banca Naţională de Dezvoltare a României” se va transmite până la 21 septembrie 2018.

 

Coordonarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului se va realiza de către un Comitet consultativ a cărui conducere va fi asigurată de MFP, prin Direcţia generală trezorerie şi datorie publică, care va avea ca scop coordonarea, îndrumarea şi orientarea în probleme cheie pentru proiect.

Din cadrul Comitetului consultativ vor face parte pe lângă reprezentanţii MFP, ai Comisiei Europene şi ai Consultantului, reprezentanţi ai Eximbank, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene şi ai Băncii Naţionale a României.