Impozitul se calculează în funcţie de veniturile de anul trecut. Iar procentele diferă în funcție de unde sunt direcţionaţi banii. Astfel, 2% din impozitul anual poate fi direcţionat pentru susținerea entităților nonprofit; 2% din impozitul anual pentru acordarea de burse private; 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult.

Formularul 230 va fi depus la organul fiscal competent, în funcție de domiciliul pensionarului. Cei care locuiesc în România vor depune documentul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul ori în a cărui rază au reședința.

Pensionarii care nu locuiesc în România, dar au de plătit taxe și impozite în ţară, trebuie să depună formularul la organul fiscal central competent.

Ei trebuie să completeze şi să depună Formularul 230 la ANAF, până la 31 iulie.

În cazul depășirii termenului de depunere a Formularului 230, este pierdut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul pe venitul realizat.

De altfel, ANAF pune la dispoziție și un ghid pentru a ajuta persoanele care completează Declarația 230.