Partidul Național Liberal, Alianța USR-PLUS și Uniunea Democrată Maghiară din România au publicat programul de Guvernare pentru următorii patru ani.

Potrivit documentului, va exista o serie de noi măsuri în învățământul preuniversitar și în învățământul primar și secundar,

Astfel, prin noul program de guvernare se urmărește echitate și calitate în învățământ. Guvernanții își doresc extinderea rețelei de creșe, acces la educație pentru toate categoriile sociale, dar și asigurarea de finanțare penrtu învățământul antepreșcolar.

„Învățământ preuniversitar: echitate și calitate

1. Obiective specifice

Educația timpurie: Acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe

1. Educația timpurie: Acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe

2. Extinderea rețelei de creșe în sistemul public, astfel încât să crească rata de cuprindere a copiilor cu vârste între 0-3 ani;

3. Asigurarea finanțării per elev pentru învățământul antepreșcolar, conform prevederilor legale, începând cu anul școlar 2021/2022;

4. Generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 și 3 ani în învățământul preșcolar, până în anul 2025;

5. Realizarea standardelor specifice de asigurare a calității educației timpurii, inclusiv cele privind spațiul educațional, dotările, activitatea psihopedagogică și activitățile suport (ex. standarde privind îngrijirea, hrana copiilor, consilierea și serviciile medicale);

6. Dezvoltarea și actualizarea standardelor de pregătire și a standardelor ocupaționale pentru personalul din educația timpurie;

7. Actualizarea cadrului normativ privind construcțiile cu scop educațional, precum și proiectarea unor modele arhitecturale standard pentru construcția de creșe și grădinițe, în colaborare cu Ordinul Național al Arhitecților”, se arată în document.

Toți elevii vor avea acces la educație

În ceea ce privește învățământul primar și secundar, guvernanții își doresc servicii educaționale de calitate pentru toți elevii și totodată, creșterea accesului și a participării la educație. Sunt vizate și programele ”afterschool”.

De asemenea, elevii vor putea beneficia și de consilire și orientare, indiferent de statut. Digitalizarea este și ea inclusă pe listă, iar un alt lucru dorit de guvernanți este un program de identificare a ariilor de performanță ale elevilor.

„Învățământ primar și secundar: Servicii educaționale de calitate pentru toți elevii

1. Creșterea accesului și participării la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul de rezidență;

2. Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii până la nivelul mediu înregistrat în Uniunea Europeană;

3. Scăderea semnificativă a ratei de analfabetism funcțional la copiii de 15 ani, similară mediei europene, conform cifrelor furnizate de testele PISA;

4. Generalizarea programelor ”afterschool” în unitățile de învățământ de stat și creșterea calității serviciilor oferite;

5. Oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie) pentru toți elevii;

6. Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil;

Ce trebuie să știe profesorii  

7. Formarea cadrelor didactice în acord cu arhitectura curriculară și pentru integrarea tehnologiei în procesul educațional;

8. Valorificarea evaluărilor naționale și a evaluărilor curente, în vederea realizării intervențiilor remediale pentru asigurarea progresului școlar;

9. Realizarea și implementarea standardelor de evaluare la fiecare disciplină și an de studiu;

10. Introducerea portofoliului educațional digital pentru actualizarea și monitorizarea permanentă a parcursului educațional al fiecărui copil și identificarea imediată a măsurilor remediale necesare; inclusiv din perspectiva activității extrașcolare;

11. Introducerea /pilotarea unor modele noi de formare și evaluare în ciclul superior al liceului (ex. bacalaureatul internațional);

12. Dezvoltarea unui sistem de identificare a ariilor de performanță ale elevilor (ex. dentificarea talentelor în sport, artă, șah, abilități practice etc.) și de sprijinire a celor cu abilități și talente deosebite pentru a atinge excelența;

13. Creșterea alocării de fonduri pentru proiectele școlare și comunitare menite să promoveze interculturalitatea și diversitatea etnică, ca resurse și valori ale societății românești inclusiv prin includerea istoriei minorităților etnice în manualele și programele de istorie;

14. Regândirea arhitecturii învățământului preuniversitar pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare individuală a fiecărui tânăr, dar și evoluțiilor în vederea eliminării rupturii dintre învățământul obligatoriu și piața muncii. Certificarea calificărilor din sistemul de învățământ secundar superior în vederea valorificării lor pe piața muncii sau în tranziția către alte forme de educație, inclusiv la filiera teoretică (ex. certificări informatică, limbi străine);

15. Reconfigurarea ciclurilor de învățământ astfel încât toate traseele educaționale să permită accesul spre o formă superioară de formare, indiferent de profilul urmat;

16. Realizarea rețelei școlilor pilot, în vederea implementării unor formule de administrare/management descentralizate și a dezvoltării unor programe educaționale inovative;

17. Creșterea puterii de decizie a consiliului de administrație prin implicarea acestuia în procesul de selecție al managementului instituției de învățământ;

18. Veniturile realizate din gestionarea patrimoniului vor rămâne în proporție de 100% la unitățile de învățământ preuniversitar;

19. Creșterea calității învățământului în mediul rural prin realizarea consorțiilor școlare rurale prin acordarea unui cost standard per elev mărit celor ce fuzionează”, se mai arată în Programul de Guvernare.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea