Conform OUG nr. 32/2020, aceste popriri au fost suspendate odată cu începerea stării de urgență, fără ca vreun pensionar să fi fost nevoit să facă vreun demers în acest sens.

„Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi”, scrie în versiunea actuală a OUG nr. 32/2020, modificată de OUG 53/2020, după cum transmite avocatnet.ro.

Care sunt datoriile pentru care Fiscul va pune poprire

Potrivit ultimelor modificări aduse Codului fiscal, se percepe impozit pe venituri suplimentare, indiferent de calitatea persoanei fizice (salariat sau pensionar) dacă acestea sunt obţinute din:

a) activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;

c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

Nu au obligaţia completării subsecţiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi care nu au început activitatea în luna decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, transmite Adevărul.

d) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e) piscicultură şi/sau silvicultură;

f) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;

g) alte surse.