„Riscurile care pot afecta economia reală şi implicit obiectivul de creştere economică sunt în principal de natură externă. Economia românească, ca parte a economiei europene, depinde de contextul economic internaţional şi în special de creşterea economică din principalele ţări partenere din punct de vedere comercial. În Europa, riscurile de deviere de la aceste previziuni sunt, în general, echilibrate. Creşterea economică ar putea depăşi aşteptările pe termen scurt, după cum rezultă şi din nivelul ridicat al indicatorului de încredere în economie”, se arată în document.

Potrivit Programului de Convergenţă 2018-2021, pe termen mediu există o vulnerabilitate în ceea ce priveşte preţurile ridicate ale activelor internaţionale, în urma unei reevaluări a riscurilor şi a condiţiilor adiacente. 

„Există în continuare riscuri cu privire la incertitudinea rezultatelor negocierilor pentru ieşirea Marii Britanii din UE, dar şi legate de tensiunile geopolitice şi de tendinţa de orientare către politici cu caracter naţionalist şi protecţionist. Din perspectiva României, impactul Brexit va avea o amplitudine moderată, relaţiile comerciale dintre cele două ţări având o intensitate redusă. Exporturile României către Marea Britanie însumează 2,6 miliarde euro (4,1% din total) şi importurile doar 1,7 miliarde euro (2,2% din importurile totale). În acest context, se poate considera că Brexit nu va constitui un impediment semnificativ în derularea activităţii de comerţ internaţional al României”, menţionează sursa citată. 

Deşi procedura de declanşare a procesului formal de părăsire a UE a avut deja loc, Brexit va fi efectiv finalizat în anul 2019. 

„Acest interval de timp acordă spaţiul necesar României de a se adapta din punct de vedere instituţional, dar şi al mediului de afaceri la noile aranjamente care vor fi stabilite în urma negocierilor cu UE. De asemenea, la nivel european profitabilitatea redusă a sistemului bancar, asociată cu o accentuare a temerilor de risc la nivel global, poate avea efecte negative asupra cererii interne care pot afecta creşterea exporturilor româneşti”, informează MFP. 

Instituţia este de părere că ameninţările la adresa climatului de stabilitate european şi global pot reprezenta o oportunitate pentru România, în sensul îndreptării atenţiei investitorilor către un spaţiu ce prezintă un grad de securitate sporit şi un nivel redus al fiscalităţii. (Sursa: Agerpres)