În an de Centenar, veteranii de război şi văduvele de război vor beneficia de sporuri mai mari, dar şi de o indemnizaţie de 1 Decembrie.

„În ședința de astăzi vom adopta măsuri prin care ne onorăm eroii, veterani de război, contribuim la bunăstarea cetățenilor și generației tinere. Avem pe ordinea de zi un act normativ cu valoare reparatorie pentru o categorie de persoane cărora societatea le datorează recunoștiință, iar statul are obligația să le asigure condiții decente de viață. Aprobăm o creștere semnificativă a indemnizațiilor pentru invalizii, veteranii și văduvele de război. Este vorba de o majorare în medie de aproape cinci ori a acestor indemnizații. De la 259 la 1500 lei lunar pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate, de la 231 la 1000 lei lunar pentru invalizii de război încadrați în gradul II de invaliditate și de la 196 lei la 900 lei lunar pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate. Toate aceste măriri intră în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor”

Legea privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) Invalizilor de război:

– 518 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;

– 462 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate

– 392 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;

b) Veteranilor de război – 322 lei lunar;

c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit – 322 lei lunar.

Art. 2 – (1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 40 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 10 lei pentru fiecare lună de participare ce depăşeşte un an calendaristic”.

Art. 16 – „Veteranii şi văduvele de război beneficiază şi de următoarele drepturi:

p) un premiu financiar în cuantum de 5.000 lei net pentru anul Centenarului 2018.