Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) urmăreşte modificarea normelor de aplicare a OUG 114/2018, astfel încât România să evite o nouă etapă a unei proceduri de infringement în sectorul gazelor, respectiv Curtea Europeană de Justiţie.

Astfel, ANRE propune, într-un proiect de regulament pus în dezbatere publică, reducerea perioadei în care consumatorii casnici vor beneficia de gaze din producţia locală la preţ plafonat, de 68 de lei pe MWh până la finele lunii martie 2020.

Informaţia apare în nota de fundamentare a unui proiect de ordin, prin care reprezentanţii ANRE vor să modifice mai multe reglementări din sector, precum codul reţelei şi metodologia de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate.

„Prin avizul motivat suplimentar din data de 25 iulie 2019, adresat României de Comisia Europeană (Comisia) în cauza nr. 2012/2114, Comisia constată că, prin obligarea producătorilor de gaze naturale din România să pună la dispoziţie producţia lor în mod prioritar pe piaţa internă, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolelor 35 şi 36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi în temeiul articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE”, se arată în nota explicativă.

Oficialii ANRE arată că, în baza principiilor supremaţiei dreptului european şi al cooperării loiale, statele membre au obligaţia de a abroga normele naţionale contrare dreptului UE sau de a le lăsa neaplicate, după caz, obligaţie care incumbă tuturor autorităţilor naţionale, inclusiv cele administrative.

„Luând în considerare circumstanţele prezentate, ANRE, în limita atribuţiilor şi competenţelor sale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a elaborat prezentul proiectul de Ordin conformându-se astfel solicitărilor exprimate de Comisie prin avizul în cauză”, au mai spus responsabilii reglementatorului.

Proiectul de ordin publicat marţi pe site-ul ANRE îşi propune modificarea ordinului 52/2019, prin care sunt stabilite cantităţile de gaze pe care producătorii sunt obligaţi să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi termocentralelor, ca urmare a OUG 114/2018 (modificată prin OUG 19/2019).

Astfel, dacă Ordinul 52/2019 prevede alocarea cu prioritate pentru consumatorii casnici în perioada 1 mai 2019 – 28 februarie 2022, noul proiect limitează această perioadă la 1 mai 2019 – 31 martie 2020.

Săptămâna trecută, reprezentanţii ANRE au afirmat, într-o întâlnire cu presa, că Executivul european a cerut autorităţilor române un calendar de dereglementare a preţului gazelor de producţie internă, pentru a renunţa la procedura de infringement împotriva României.

În urma OUG 114/2018, Comisia Europeană a demarat o procedură de infringement împotriva României pentru faptul că producătorii de gaze trebuie să aloce cu prioritate gazele către consumul casnic.

În iulie, Comisia a emis un aviz motivat, iar România are termen 26 septembrie pentru a modifica legislaţia, altfel dosarul va merge la Curtea Europeană de Justiţie, iar România riscă să plătească amenzi începând cu data de 27 septembrie.

„OUG 114 şi OUG 19/ 2019, care o modifică, ar trebui discutate împreună în Parlament, altfel se va crea confuzie. Comisia Europeană ne-a sugerat să elaborăm un calendar de dereglementare a preţurilor pe 18 luni. Eu sper că acest calendar să fie cuprins în legile care vor ieşi din Parlament în urma modificării OUG 114 şi OUG 19”, a declarat Dumitru Chiriţă, preşedintele ANRE.

Potrivit acestuia, în paralel, va trebui elaborată o metodologie de protecţie a consumatorilor vulnerabili, respectiv statutul, modul de identificare şi finanţarea lor.

Comisia de industrii din Camera Deputaţilor a votat, marţea trecută, respingerea articolelor din OUG 114/2018 care reintroduceau preţurile reglementate la energie şi gaze.

OUG 114 figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaţilor de săptămâna trecută, însă Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor a amânat întocmirea unui raport, astfel că dezbaterile vor continua în sesiunea ordinară.

OUG 114/2018 a plafonat la 68 de lei pe MWh, pentru următorii trei ani, preţul pentru întreaga producţie internă de gaze naturale, iar OUG 19/2019 a modificat această prevedere, lăsând la preţ plafonat doar cantităţile de gaze destinate consumatorilor casnici.