ANPC a „rupt” cu amenzi! Atenție, pâine cu insecte!

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au inspectat aproximativ 1.000 de operatori economici din sectorul morăritului şi panificaţiei, retrăgând definitiv de la comercializare 12 tone de pâine. Amenzile aplicate au depășit 2,6 milioane de lei, iar printre neregulile descoperite s-au numărat produse infestate cu insecte sau expirate.

Reprezentanţii ANPC au anunţat miercuri că, în perioada 10-21 iunie, au desfăşurat la nivel naţional o amplă campanie de verificare a respectării legislaţiei privind comercializarea, etichetarea, prezentarea şi publicitatea pâinii şi produselor de morărit şi panificaţie.

În ceea ce priveşte pâinea şi produsele de panificaţie, au fost controlaţi 745 de operatori economici, dintre care 644 nu respectau prevederile legale din domeniul protecţiei consumatorilor. De asemenea, au fost verificate aproximativ 40 de tone de pâine şi produse de panificaţie.

Au fost aplicate 560 de amenzi

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 560 de amenzi contravenţionale, însumând aproximativ 2,6 milioane de lei, și au fost retrase definitiv de la comercializare circa 12 tone de pâine şi produse de panificaţie, în valoare de peste 80.000 de lei.

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au inspectat aproximativ 1.000 de operatori economici din sectorul morăritului şi panificaţiei, retrăgând definitiv de la comercializare 12 tone de pâine. Amenzile aplicate au depășit 2,6 milioane de lei, iar printre neregulile descoperite s-au numărat produse infestate cu insecte sau expirate.

Reprezentanţii ANPC au anunţat miercuri că, în perioada 10-21 iunie, au desfăşurat la nivel naţional o amplă campanie de verificare a respectării legislaţiei privind comercializarea, etichetarea, prezentarea şi publicitatea pâinii şi produselor de morărit şi panificaţie.

În ceea ce priveşte pâinea şi produsele de panificaţie, au fost controlaţi 745 de operatori economici, dintre care 644 nu respectau prevederile legale din domeniul protecţiei consumatorilor. De asemenea, au fost verificate aproximativ 40 de tone de pâine şi produse de panificaţie. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 560 de amenzi contravenţionale, însumând aproximativ 2,6 milioane de lei, și au fost retrase definitiv de la comercializare circa 12 tone de pâine şi produse de panificaţie, în valoare de peste 80.000 de lei. De asemenea, au fost oprite temporar de la comercializare 2,7 tone de pâine şi produse de panificaţie până la remedierea deficienţelor de etichetare.

Principalele abateri constatate au fost:

– Comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale stabilite de producători.
– Lipsa inscripţionării sau înscrierea eronată a datei durabilităţii minimale pe etichetă.
– Comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate.
– Comercializarea unor produse care nu se încadrează în cantitatea netă declarată.
– Deficienţe de etichetare care nu ofereau consumatorilor informaţiile obligatorii necesare pentru a alege sortimentul dorit.
– Lipsa informării consumatorilor referitor la ingredientele, aditivii alimentari utilizaţi și valorile nutriţionale ale produselor comercializate.
– Nerespectarea afişării denumirii furnizorului de pâine, a denumirii produselor livrate şi a preţului de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/kg şi lei/bucată.
– Comercializarea produselor fără niciun element de identificare-caracterizare.
– Lipsa afişării componentelor cu efecte alergene la locul de comercializare a pâinii şi produselor de panificaţie, în vrac sau sub formă ambalată.
– Lipsa inscripţionării cantităţii nete şi a listei ingredientelor sau înscrierea eronată a acestora.
– Lipsa traducerii în limba română a elementelor de identificare-caracterizare.
– Utilizarea unor produse şi proceduri nesigure în cadrul serviciilor prestate.
– Inscripţionarea unor informaţii care puteau induce în eroare consumatorii.
– Nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare, producere şi comercializare a pâinii şi produselor de panificaţie.
– Nerespectarea temperaturii de păstrare indicată de producător.
– Lipsa afişării preţurilor sau afişarea acestora în mod invizibil şi ilizibil.
– Nerespectarea regimului promoţiilor.
– Utilizarea unor mijloace de măsură şi control neverificate metrologic.
– Lipsa autorizaţiilor de funcţionare.

În ceea ce priveşte produsele de morărit, au fost controlaţi 184 de operatori economici, dintre care 112 prezentau nereguli. Au fost verificate aproximativ 32 de tone de produse de morărit. În urma abaterilor constatate, au fost aplicate 94 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 500.000 de lei, au fost retrase definitiv de la comercializare cinci tone de produse şi temporar 1,2 tone de produse din cauza deficienţelor de etichetare.

Printre cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost:

– Comercializarea produselor infestate cu insecte.
– Comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale stabilite de producători.
– Comercializarea unor produse cu ambalaje deteriorate.
– Deficienţe de etichetare care nu ofereau consumatorilor informaţiile obligatorii necesare pentru a alege sortimentul dorit, inclusiv ţara de provenienţă a produsului.
– Comercializarea produselor fără niciun element de identificare-caracterizare.
– Lipsa informării consumatorilor referitor la ingredientele şi valorile nutriţionale ale produselor comercializate.
– Nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare, producere şi comercializare a pâinii şi produselor de panificaţie.
– Lipsa afişării preţurilor sau afişarea acestora în mod invizibil şi ilizibil.
– Nerespectarea regimului promoţiilor.