“Prin excepţie de la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, personalul din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene care gestionează Programul beneficiază de o majorare a salariului de bază de 75%, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru program, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare, în limita bugetului aprobat. Procedura de acordare a majorării se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene”, se arată în proiectul de Ordonanţă publicat pe site-ul MDRAPFE.

Conform notei de fundamentare a proiectului, majorarea ce va fi acordată personalului care gestionează fonduri publice naţionale alocate PNDL este similară celei acordate personalului care gestionează fonduri europene. În nota de fundamentare se mai arată că prin implementarea majorării salariale nu se va înregistra un impact financiar asupra bugetului MDRAPFE, întrucât majorarea salarială se va acoperi din resursele disponibile în limita bugetului aprobat.

“Suma necesară pentru acoperirea majorării salariale este de aproximativ 2.000.000 lei în anul 2017, respectiv de aproximativ 7.500.000 lei anual începând cu anul 2018, pe perioada de derulare a programului, cuantumul fiind evaluat pentru un număr de 100 de persoane estimat ca fiind necesar a fi implicate în gestionarea tuturor activităţilor pentru implementarea programului”, se mai arată în nota de fundamentare. În anul 2017 au fost depuse peste 13.000 de solicitări de finanţare, pentru realizarea de obiective de investiţii din toate domeniile eligibile prin PNDL etapa a II-a, în cuantum total solicitat pentru finanţare de aproximativ 66 miliarde de lei, se precizează în nota de fundamentare. Agerpres