Potrivit sursei citate, din suma totală raportată ca plată ilegală, 1,230 milioane de lei au fost reprezentate de sume brute, iar 278.000 lei contribuţii ale angajatorului. 

‘Toate aceste premii nu au fost prevăzute în contractele colective de muncă încheiate de entitate’, notează Curtea de Conturi. 

Tot în perioada 2014 – 2016, ANCOM a efectuat plăţi nelegale în sumă de 1,967 milioane lei – sume nete plus contribuţii şi impozite aferente, ce reprezintă compensaţii băneşti acordate în baza contractelor colective de muncă, respectiv: diferenţe între salariul de bază individual avut şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de un an, respectiv doi ani, pe o perioadă de un an din durata concediului pentru creşterea copilului, precum şi diferenţe între salariul de bază individual şi indemnizaţia legală acordată pe durata concediului de maternitate.

De asemenea, în intervalul 2012 – 2016, Autoritatea nu a realizat venituri din tariful de monitorizare, estimate la suma de 324,842 milioane lei, ce reprezintă, conform OUG nr. 22/2009, sursă de finanţare a activităţii, tariful de monitorizare fiind perceput pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de entitate, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute în legislaţia privind comunicaţiile electronice.

La nivelul anului 2016, arbitrul pieţei telecom a contractat servicii de consultanţă pentru verificarea situaţiei privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ce stau la baza cererii de compensare a costului net al furnizării serviciului universal aferent anului 2015 şi servicii de consultanţă suport pentru decizia de compensare a costului net (suma şi modalităţile de compensare), cu toate că entitatea dispunea de cadrul legal şi organizatoric necesar realizării acestor activităţi, precizează Curtea de Conturi. 

Conform Raportului de control, la data de 31 decembrie 2016, ANCOM a înregistrat un excedent în sumă de 777,143 milioane lei, rezultat din reportarea succesivă a excedentelor înregistrate în anii precedenţi.

ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. AGERPRES