'Urmare acţiunilor efectuate de Inspecţia fiscală din ANAF la contribuabili persoane juridice şi fizice, orientate cu precădere către domeniile de activitate şi contribuabilii care prezintă risc fiscal ridicat pentru administraţia fiscală, selectaţi pe baza analizei de risc, s-au înregistrat rezultate semnificativ mai mari faţă de perioada similară a anului 2014, la principalii indicatori de performanţă', se menţionează în comunicatul ANAF.

Potrivit sursei citate, în primul semestru al anului 2015, inspectorii fiscali au stabilit obligaţii fiscale suplimentare de plată (principale şi accesorii) în valoare totală de 10,22 miliarde lei, înregistrându-se o creştere de peste 100% comparativ cu primul semestru din 2014.

Totodată, s-au înregistrat niveluri semnificativ mai mari, faţă de primul semestru al anului anterior, şi în ceea ce priveşte valoarea prejudiciilor aferente sesizărilor penale transmise instituţiilor competente ale statului în vederea continuării cercetărilor (cuantum de 5,96 miliarde lei, în creştere cu circa 44%), diminuarea pierderii fiscale (1,36 miliarde lei, +116%) şi valoarea măsurii asigurătorii instituite (3,02 miliarde lei, +72%).