Joi a apărut în Monitorul Oficial ordinul ministrului Finanțelor cu privire la normele de aplicare a amnistiri fiscale. Documentul se referă doar la procedura pentru marii datornici, adică a celor cu datorii mai mari de 1 milion de lei.

Normele de aplicare pentru cei care au datorii la stat sub 1 milion de lei , care sunt în număr mult mai mare, nu au fost însă publicate încă. Potrivit datelor guvernamentale, este vorba de aproape 23.000 persoane fizice (cu datorii cumulate de 1,5 miliarde lei), peste 280.000 de firme private (cu datorii cumulate de peste 25,7 miliarde lei) și alte companii de stat sau cu capital mixt.

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, respectiv reducerea a până la jumătate din obligațiilor principale, plus complet cele accesorii, cei cu datorii de peste un milion de lei trebuie să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală.

În plus, ei trebuie să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent și să nu se afle în procedura insolvenței potrivit legii, la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.

Debitorul care se află în procedura insolvenței până la data de 30 septembrie 2019 și dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței.

Plata unor obligații bugetare

Alte condiții pe care trebuie să le îndeplinească sunt să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare, să fie îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscală și să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv, din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă sumele plătite, menționate mai sus, trebuie să achite până la data depunerii cererii mai multe obligații bugetare, după cum urmează:

  • 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
  • 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
  • 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale.

Ordonanța prevede și conversia în acțiuni a datoriilor. Aceasta trebuie îndeplinită în maxim un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.

Realizarea conversiei în acțiuni se aplică societăților la care statul este acționar integral sau majoritar.

Pe toată durata aplicării planului de restructurare, ANAF va supraveghea debitorul. Eșecul planului de restructurare atrage și pierderea valabilității înlesnirii la plată.