În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.291.800 de lei din care 970.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 5 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 392 de angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 608.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 35 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Inspectorii de muncă au dispus 5 opriri de echipamente de muncă pentru evitarea accidentărilor.

”Prin măsurile dispuse în timpul campaniilor de control acționăm preventiv și avem în permanentă atenție combaterea muncii subdeclarate, cunoscută drept muncă la gri și diminuarea celei nedeclarate, care prin efectele sale influențează negativ bunul mers al societății. Conform statisticilor Inspecției Muncii,tinerii la începutul carierei lor, sunt cei mai expuși riscurilor de accidentare, de aceea este necesară educarea acestei generații, prin cultivarea unor valențe culturale ale securității și sănătății în muncă ceea ce va asigura un mediu de muncă sigur și sănătos” ,Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.