Consiliul Național Secuiesc (CNS) a adoptat o hotărâre privind cartea de identitate secuiască, document care să se elibereze la cerere persoanelor peste 18 ani care se declară secui și care susțin autonomia Ținutului Secuiesc.

Hotărârea arată că buletinul ar urma să conțină doar numele și numărul generat de sistem, celelalte date personale fiind într-un cod QR.

Ce prevede hotărârea?

„Cartea de identitate secuiască poate fi obținută de orice persoană care a împlinit vârsta de optsprezece ani, care are reședința permanentă în Ținutul Secuiesc sau locuiește în afara Ținutului Secuiesc și se declară secuii și care susține autonomia Ținutului Secuiesc.

Cartea de identitate secuiască se poate solicita prin completarea unui formular care trebuie să indice numele și prenumele solicitantului, data și locul nașterii, domiciliul permanent și sexul. Formularul trebuie să conțină în formă preimprimată angajamentul solicitantului față de acceptarea autonomiei a Ținutului Secuiesc.

Cartea de identitate secuiască conține doar numele și prenumele solicitantului și codul de identificare generat de sistemul bazei de date aferent cărții de identitate secuiești, celălalte date personale fiind incluse într-un cod QR.

Baza de date a cărților de identitate secuiești va fi administrată de o organizație/instituție desemnată de Comitetul Permanent al Consiliului Național Secuiesc, care este și operatorul de date al sistemului. Operatorul de date va face publică regula de gestionare a bazei de date.

Cartea de identitate secuiască poate fi retrasă de la persoanele care se confruntă public cu valorile specificate în cerere și care au fost acceptate de toți solicitanții la completarea formularului.

Cartea de identitate secuiască trebuie retrasă tuturor persoanelor care renunță la aceasta și solicită ștergerea datelor lor. Datele acestor persoane vor fi șterse din baza de date de către operatorul de date.

Consiliul Național Secuiesc autorizează Comitetul Permanent să ia decizii cu privire la toate problemele de principiu care afectează în mod fundamental sistemul cărții de identitate secuiești și a bazei de date aferente care nu au fost abordate prin prezenta hotărâre.

Consiliul Naţional Secuiesc îl autorizează pe Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc să acţioneze asupra tuturor chestiunilor practice în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Anexa la prezenta hotărâre conține formularul de cerere pentru cardul personal secuiesc și prototipul cărții de identitate, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.”, se arată pe site-ul CNS.