Elena Udrea a solicitat anularea condamnării primite în dosarul „Gala Bute”. Judecătorii au luat o hotărâre de ultimă oră pentru acest dosar.

Dosarul în care Elena Udrea contestă condamnarea din Gala Bute a fost suspendat. Se ajunge până în punctul în care instanța supremă va sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Decizia de sesizare a CJUE este definitivă. Până când Curţea de Justiţie a Uniunii Europene va nu se va pronunța într-o soluţie în acest caz, Înalta Curte a decis suspendarea judecării contestaţiei în anulare. Hotărârea de suspendare a procesului poate fi atacată cu recurs.

Întrebările care sunt puse la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de către Înalta Curte sunt:
„Articolul 19 alin. 1 din TUE, articolul 325 alineatul (1) TFUE, articolul 1, alineatul 1, literele a) și b) și articolul 2, alineatul 1 din Convenția elaborată în temeiul articolului K3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunitătilor Europene și principiul securitătii juridice trebuie interpretate în sensul că se opun adoptării unei decizii de către un organ exterior puterii judecătoresti, Curtea Constitutională a României, care să aprecieze asupra legalitătii compunerii unor complete de judecată cu consecința creării premiselor necesare admiterii unor căi extraordinare de atac impotriva hotărarilor judecătoresti definitive pronunțate într-un interval de timp?

Articolul 47, alineatul 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune constatării de către un organ exterior puterii judecătoresti a caracterului lipsit de independență și imparțialitate al unui complet din care face parte un judecător având funcție de conducere și care nu a fost desemnat aleatoriu, ci în baza unei reguli transparente, cunoscute și necontestate de părti, regulă aplicabilă în toate cauzele completului, respectiv hotărarea adoptată fiind obligatorie potrivit dreptului intern?

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii trebuie interpretată în sensul că permite instanței naționale să înlăture aplicarea unei decizii a instanței de contencios constituțional, pronuntată într-o sesizare vizând un conflict constituțional, obligatorie în dreptul național?”