Achiziţiile realizate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile vor fi verificate de Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice indiferent de valoarea estimată şi de modul de atribuire, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de MFP.

„Această modificare se impune de urgenţă, cu atât mai mult cu cât funcţia de verificare procedurală are rol preventiv, permiţând autorităţilor contractante remedierea în timp real a neconformităţilor constatate de observatorii UCVAP prin aplicarea recomandărilor acestora” se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă.

Pentru întărirea sistemului achiziţiilor publice UCVAP va încheia protocoale cu autorităţile şi instituţiile publice implicate: Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul Sistemului electronic de achiziţii publice, Consiliul aţional de soluţionare a contestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice.

În prezent, UCVAP verifică aspectele procedurale pentru procedurile de atribuire finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri europene nerambursabile, prin selecţie, numai dintre acelea pentru care valoarea estimată depăşeşte 100.000 euro la contractele de furnizare, 125.000 euro la contractele de servicii şi 1.000.000 de euro euro la contractele de lucrări.

Atribuţiile de verificare ale UCVAP la nivel teritorial vor fi asigurate prin structuri specializate în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice, respectiv compartimente de verificare a achiziţiilor publice. Funcţionarii publici din cadrul acestor structuri se numesc observatori.

Personalul UCVAP va beneficia de salarii de bază majorate cu până la 75% în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărârea Guvernului 595/2009, pe acelaşi sistem cu personalul celorlalte structuri care sunt implicate în absorbţia de fonduri UE. Comisia Europeană şi-a exprimat disponibilitatea de a deconta sumele aferente remuneraţiei suplimentar acordată personalului UCVAP, adică a majorării salariale de până la 75%.

SURSA: Mediafax