‘Această descreştere s-a realizat în principal pe seama diminuării deţinerilor de acţiuni şi alte participaţii ale statului, care au scăzut cu 3,8 puncte procentuale, până la 10,5 la sută din PIB. Depozitele administraţiei publice au scăzut cu 0,9 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 5,4 la sută din PIB, iar creanţele comerciale au crescut cu 0,4 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 7,5 la sută ca pondere în PIB’, se arată în document.

Potrivit acestuia, angajamentele sectorului ‘Administraţia publică’ s-au micşorat ca pondere în PIB la 42,6 la sută la finele trimestrului I 2013 faţă de finele trimestrului I 2012, când reprezentau 44,9 la sută.

‘Datoriile comerciale au scăzut cu 1,2 puncte procentuale, până la 5,3 la sută din PIB la finele trimestrului I 2013, iar împrumuturile au scăzut cu 0,9 puncte procentuale, astfel încât reprezentau 12,6 la sută din PIB la finele trimestrului I 2013. Titlurile în lei şi valută au crescut cu 1,2 puncte procentuale pe seama emiterii de noi titluri în lei şi în valută, în special pe termen lung, ajungând la un nivel de 24,1 la sută din PIB’, mai arată datele BNR.

În trimestrul I 2013 creanţele sectorului ‘Administraţia publică’ au fost mai mici decât angajamentele acestui sector, ceea ce a determinat un necesar de finanţare de 0,3 la sută din PIB, menţinându-se la acelaşi nivel comparativ cu trimestrul I 2012.

Valorile Produsului Intern Brut luate în calculul ponderilor sunt: 587,499 miliarde lei pentru 2012 (sursa Institutul Naţional de Statistică) şi 623,314 miliarde lei pentru 2013 (sursa Comisia Naţională de Prognoză).
Sursa: Agerpres