Cele zece priorităţi propun pentru Mediul de Afaceri şi IMM-uri reducerea semnificativă a obligaţiilor contabile/număr plăţi şi raportări pentru IMM-uri, scheme de creditare pentru firme productive/inovative, iar în ceea ce priveşte Fondurile UE este considerată prioritară funcţionarea POS CCE, odată ce s-a operat restructurarea Organismului Intermediar pentru IMM-uri, cu finanţarea prioritară a proiectelor din cadrul Axei 3 Întreprinderi Mari (verificarea stadiului celor 80 proiecte acceptate de evaluatori, fără a exista finanţare).

În domeniul energiei se consideră prioritară evaluarea strategiei şi definirea structurii de producere a energiei electrice până în 2020, corelat cu politicile de supracompensare în domeniul energiei regenerabile eoliene şi solare în dauna celei pe bază de biomasă (50% pondere în UE) şi implementarea programului de Reindustrializare, concomitent cu orientarea ajutoarelor de stat către refacerea unor filiere industriale (ex.: industria textilă, industria prelucrătoare, îndeosebi cea care valorifică potenţialul resurselor naturale neregenerabile a României).

AOAR avansează, de asemenea, ca priorităţi, finanţarea inovării şi preluării în producţie a unor produse concepute şi realizate în România, o strategie în domeniul sănătăţii care, alături de reforma sistemului public, să valorifice potenţialul ”industriei halatelor albe” (export de servicii medicale private la nivel UE), flexibilizarea, în continuare, a legislaţiei muncii, susţinerea creării unui număr mai mare de locuri în industrii creative şi IT, veniturile superioare urmând a se realiza pe baza de competenţe superioare, aprobarea a 10 proiecte prioritare de nivel naţional (definirea ofertei de parteneriat public privat) solicitarea stabilirii, la propunere administraţiilor locale a 5 proiecte de interes local.

Alte două priorităţi se referă la un Buget multianual, în conformitate cu noua formă a Legii Finanţelor Publice, aliniată la directive le UE, ca bază a fundamentării investiţiilor publice şi finanţarea. Autorităţilor Centrale pe bază de Politici Publice, cu fixarea unor obiective evaluate pe bază de indicatori şi un program de echilibrare bugetară locală, eşalonat până în 2020 , respectiv 2030, pentru toate judeţele (regiunile).

Sursa: Agerpres