Semnăturile sunt strânse atât pe hârtie, cât şi electronic, pe site-ul www.altfem.ro.

Acţiunea a debutat în Centrul Vechi al Capitalei şi este organizată de TBWABucureşti, Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate şi ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei, având titlul “ALTFEM – Semnează petiţia pentru prima personalitate feminină pe o bancnotă românească”, potrivit Agerpres.

Campania are două etape. În prima etapă organizatorii doresc să strângă peste 50.000 de semnături de susţinere, după care lista va fi trimisă Băncii Naţionale a României. În etapa a doua va fi aleasă personalitatea feminină care urmează să apară pe viitoarea bancnotă emisă de BNR.

ALTFEM propune o listă cu 12 personalităţi feminine care au marcat istoria şi cultura din România: Regina Maria, Ana Aslan (medic), Ştefania Mărăcineanu (fizician), Sofia Ionescu (prima femeie neurochirurg din lume), Ana Ipătescu (rol important în Revoluţia de la 1848), Haricleea Hartulari-Darclee (soprană), Alexandrina Cantacuzino (lideră a mişcării feministe româneşti), Aurora Gruescu (prima femeie inginer silvicultor din lume), Elisa Leonida Zamfirescu (prima femeie inginer din Europa), Cecilia Cuţescu-Storck (prima femeie profesor universitar în învăţământul de artă din Europa), Sarmiza Bilcescu-Alimănişteanu (prima femeie doctor în drept din lume), Ecaterina Teodoroiu (eroină în primul război mondial).

Alegerea celor 12 personalităţi a fost realizată de echipa proiectului pe criterii de notabilitate şi relevanţă la nivel naţional şi internaţional.

Proiectul ALTFEM îşi propune îmbunătăţirea percepţiei asupra femeilor şi creşterea gradului de conştientizare a experţilor şi operatorilor mass-media, a partenerilor sociali, autorităţilor publice şi a femeilor, asupra problematicii egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească.

Sursa: Agerpres