Proiectul de regulament permanentizează regimul filtrelor prudenţiale prevăzut de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/ 2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 26/ 2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
Proiectul de Ordin are ca obiectiv asigurarea aplicabilităţii prevederilor referitoare la tratamentul rezultatului reportat din trecerea la IFRS pentru determinarea fondurilor proprii până la auditarea situaţiilor financiare ale anului 2012 (care va interveni abia în anul 2013) şi în ceea ce priveşte perioadele de raportare rămase de la abrogarea prevederilor Ordinului BNR nr.26/2011 până la auditarea situaţiilor financiare ale anulu