Astfel, începând cu luna iulie, statutul de AEO se acceptă ca dovadă a implementării unui sistem de control intern pentru evaluarea riscurilor, în cazul solicitării de licență pentru servicii de intermediere a produselor cu dublă utilizare. Legislația europeană adaugă astfel încă un punct pe lista beneficiilor de care beneficiază un AEO, acei parteneri de încredere ai autorității vamale. Printre facilitățile oferite AEO la nivel european se numără accesul la simplificări vamale, mai puține controale fizice, notificarea în avans, alegerea locației de control fizic etc.
„Legislația comunitară impune ca regulă obținerea de negații/autorizații pentru exportul/ livrarea intracomunitară de produse cu dublă utilizare. Ultimele modificări în domeniu permit simplificarea acestor formalități, generând adevărate economii de timp și resurse”, subliniază Mihai Petre, Senior Manager Vamă și Comerț Internațional în cadrul Deloitte România. Categoria produselor cu dublă utilizare include atât produsele destinate utilizării în scop civil și militar, cât și produsele susceptibile a avea o utilizare militară. Printre produsele cu dublă utilizare pentru care este necesară obținerea unei autorizații/ negații din partea ANCEX se numără: țevi de oțel pentru industria petrolieră de o anumită calitate, calculatoare sau software cu anumite performanţe, componente electronice sau mecanice din industria auto, virusuri folosite în obținerea de vaccinuri, produse chimice vândute la scară industrială, maşini-unelte.
Societățile din România trebuie să aibă în vedere faptul că, pe lângă exportul și livrarea intracomunitară, sunt supuse regimului de control al bunurilor cu dublă utilizare și alte operațiuni cum sunt serviciile de intermediere, transmiterea de software prin mijloace electronice și tranzitul. „Astfel, cumpărarea de produse cu dublă utilizare din țări terțe (cum ar fi Statele Unite) în vederea vânzării către o altă țară terță (Canada) este considerată serviciu de intermediere și necesită obținerea unei licențe, chiar dacă aceste produse nu tranzitează fizic România/ comunitatea europeană”, exemplică Mihai Petre.
Pentru a simplifica aceste formalități, Uniunea Europeană emite autorizații generale de export. Aceste autorizații generale sunt aplicabile exporturilor de anumite produse către anumite țări de destinație și sunt disponibile tuturor exportatorilor care îndeplinesc condițiile din respectiva autorizație. În total sunt valabile șase astfel de autorizații generale, din care cinci au fost emise în luna decembrie anul trecut. Dacă o societate exportă aliaje metalice de o anumită calitate către Canada și Statele Unite, nu mai este obligată să obțină o autorizație individuală, putând utiliza autorizația EU001 emisă de către Uniunea Europeană.
„Pentru o companie este foarte important să stabilească în ce măsură legislația de control al exporturilor îi afectează activitatea, ce simplificări îi sunt oferite și cum poate beneficia de acestea. Companiile nu trebuie să uite că exportul de produse cu dublă utilizare efectuat fără licență este considerat infracțiune și pedepsit ca atare de legislația din România”, concluzionează Mihai Petre.