Instituţia a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pe pagina oficială de internet.

Versiunea revizuită a Ghidului solicitantului priveşte în principal modalitatea de accesare a finanţării nerambursabile pentru tinerii cetăţeni români din afara graniţelor ţării care se instalează ca şefi sau manageri ai exploataţiei.

În acest sens, au fost modificate anumite proceduri, simplificându-se modalitatea de depunere a documentelor doveditoare a studiilor şi a locului de muncă. Mai mult, au fost revizuite şi clarificate condiţiile pe care tinerii din diaspora trebuie să le îndeplinească pentru a depune proiectul.

Cine poate solicita finanțare nerambursabilă

Potrivit documentului, pot solicita finanţare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit în ultimii cinci ani calendaristici dinaintea depunerii cererii de finanţare un program de studiu în domeniul agricol atât din ţări membre ale Uniunii Europene, cât şi din ţări terţe UE.

Totodată, o altă condiţie este ca aceştia să fi avut un loc de muncă atât în ţări membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţări terţe, în domeniul agricol, cel puţin trei luni în ultimele 12 luni dinaintea depunerii cererii de finanţare.

„O modificare importantă este eliminarea obligativităţii apostilării documentelor care dovedesc locul de muncă sau absolvirea programelor de studii.

Pentru dovada locului de muncă, în cazul în care solicitantul nu poate depune documentul autentificat prin apostilă, acesta poate să depună un certificat de înregistrare care dovedeşte prezenţa solicitantului în statul în care a desfăşurat activitate cel puţin 3 luni în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de finanţare şi emis de autorităţile locale (ex. poliţia sau primăria), care cuprinde numele şi adresa persoanei înregistrate, precum şi data înregistrării.

Certificatul trebuie să fie însoţit de alt document care să facă dovada raporturilor de muncă încheiate în statele membre de tipul: contract individual de muncă/ certificat de angajare, ori o dovadă privind desfăşurarea unei activităţi independente/ raport de muncă/ stagiu de practică/ internship/contract de ucenicie sau alt document eliberat de angajator în conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat”, se arată în comunicatul AFIR.

Ce documente trebuie să dețină

Potrivit sursei citate, pentru absolvenţii de programe de studii în domeniul agricol care nu pot depune document oficial cu apostilă, aceştia vor prezenta un document care să dovedească absolvirea un program de studiu în domeniul agricol, postuniversitar, universitar, preuniversitar, alături de certificatul de înregistrare care dovedeşte şederea solicitantului în statul-gazdă în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de finanţare. Toate aceste documente se depun cu traducere legalizată în limba română.

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcţie de dimensiunea exploataţiei agricole (dimensiunea exploataţiei agricole se poate calcula şi prin noua aplicaţie pusă la dispoziţia publicului pe pagina de internet a AFIR – http://so.afir.info/).

Finanţarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară în două tranşe, respectiv: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăşi trei ani (cinci ani pentru exploataţiile pomicole) de la semnarea contractului de finanţare.

Acordarea sprijinului va fi proporţională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

Perioada de consultare publică este de zece zile calendaristice de la data publicării pe site a versiunii consultative aferente Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.1, iar propunerile sau observaţiile pot fi transmise până la data de 12 octombrie 2020.