Art. 1.– Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie 2019, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018, este de 460 lei.

Art. 2.– Valoarea nominală stabilită la art 1. se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie 2020 și martie 2020.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă, potrivit prevederilor în vigoare.

Valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Salariații care nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau trei ani, în cazul copilului cu handicap) și de indemnizația aferentă, vor primi lunar tichete de creșă.

Acestea pot fi utilizate strict doar pentru plata taxelor la creșă unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui și pe baza livretului de familie.

Asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a aplicat măsură plasamentului în regim de urgență nu pot beneficia de aceste tichete de creșă.

În momentul de față fiecare copil care merge la creșă va primi tichete în valoare de 450 de lei 

Tichetele de creșă se pot cumula cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție, ajutorul financiar acordat părinților care revin la lucru înainte de terminarea concediului maternal.

Acte necesare pentru tichetele de creșă

Tichetele de creșă se pot distribui salariaților pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, încredințat în vederea adopției sau dat în plasament, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, cu excepția celor dați în plasament la asistentul maternal profesionist și a celor pentru care s-a dispus măsură plasamentului de urgență.

Cererea de solicitare a tichetelor de creșă se depune de către părinți la locul lor de muncă.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

– actul doveditor eliberat de creșă sau, după caz, unitatea educațională la care este înscris copilul
– declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă
– declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul și indemnizația care se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap
– livretul de familie. în situația în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoțită de copia certificatului de naștere al copilului sau a extrasului de naștere. în cazul în care s-a prezentat extrasul de naștere, beneficiarul tichetelor de creșă are obligația că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere să depună copia acestuia la angajator
– alte documente solicitate de angajator