Aproximativ 95% dintre accidentele rutiere implică eroarea umană. Anual, mii de oameni își pierd viața în aceste accidente. Vehiculele autonome pot reduce aceste numere în mod semnificativ și pot contribui la îmbunătățirea siguranței rutiere. Tehnologia digitală poate reduce congestionarea traficului și emisiile de gaze cu efect de seră și poluanți atmosferici. De asemenea, aceasta poate crește accesul la mobilitate, de exemplu, prin deschiderea transportului rutier către persoanele în vârstă și persoanele cu mobilitate redusă sau handicap.

În plus, se așteaptă ca piața vehiculelor autonome să crească exponențial, creând noi locuri de muncă și să genereze profituri de 620 de miliarde de euro pentru industria auto din UE și 180 de miliarde de euro pentru sectorul electronic până în 2025.

Întrucât vehiculele autonome vor trebui să circule pe drumuri sau străzi cu vehiculele neautomatizate, precum și cu pietonii și bicicletele, cerințele de siguranță corespunzătoare și armonizarea normelor la nivelul UE sunt esențiale.

Mai mult decât atât, deoarece vehiculele autonome preiau sarcinile de conducere de la oameni, este necesar ca legislația europeană privind răspunderea să evolueze și să clarifice cine este răspunzător în caz de accident: șoferul sau producătorul.

Normele UE privind protecția datelor se aplică și în sectorul transportului automatizat, însă nu au fost luate măsuri specifice referitoare la garantarea securității cibernetice și protejarea autovehiculelor împotriva atacurilor cibernetice.

Vehiculele autonome trebuie să respecte demnitatea umană și libertatea de alegere. În prezent, UE elaborează instrucțiuni privind inteligența artificială, însă ar putea fi necesare includerea unor standarde specifice.

De asemenea, pentru dezvoltarea tehnologiilor și implementarea infrastructurii necesare, investițiile semnificative în cercetare și inovare sunt indispensabile.

Ce face UE?

În timp ce dezvoltarea tehnologică progresează într-un ritm accelerat, UE depune eforturi pentru asigurarea unor norme comune privind acest domeniu.

 

În urma elaborării comunicării Comisiei „Către mobilitatea automatizată: o strategie UE pentru mobilitatea viitorului”, eurodeputatul Wim van de Camp, membru din grupul PPE, a pregătit un raport referitor la conducerea autonomă, care a fost votat în Parlament pe 15 ianuarie.

 

În raport se subliniază că politicile și legile UE privind mobilitatea automatizată și conectată ar trebui să acopere toate modurile de transport, inclusiv transportul maritim pe distanțe scurte, navele de navigație pe apele continentale, navele de transport marfă și sistemele feroviare ușoare. Totodată, eforturile de standardizare la nivel internațional trebuie să fie în continuare coordonate pentru a garanta siguranța vehiculelor la nivel transfrontalier.

Prin intermediul acestui raport se cere ca instalarea unor înregistratoare de date referitoare la evenimente să devină obligatorie pentru a îmbunătății investigațiile legate de accidente, dar și pentru a permite abordarea problemelor legate de răspundere. De asemenea, este solicitată elaborarea în cel mai scurt timp posibil a unor norme adecvate privind etica și protecția datelor în sectorul transportului automatizat pentru a crește gradul de încredere al cetățenilor europeni față de aceste tipuri de vehicule, precum și acordarea unei atenții deosebite dezvoltării pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitatea redusă.

Nivelurile de automatizare și calendar

Vehiculele autonome sunt echipate cu senzori, camere încorporate, GPS de înaltă precizie, receptoare prin satelit și radare cu rază scurtă de acțiune care efectuează în totalitate sau o parte din sarcinile de conducere.

 

Vehiculele care asistă conducătorul auto (nivelul 1 și 2 de automatizare) sunt deja disponibile pe piața europeană. În prezent, vehiculele autonome (nivelul 3 și 4) sunt testate și se preconizează că vor intra pe piață în perioada 2020-2030. De asemenea, vehiculele cu automatizare completă vor apărea după 2030. Se așteaptă ca toate vehiculele noi să fie conectate începând cu 2022.

Vehicule automatizate și conectate

Vehiculele automatizate utilizează tehnologii digitale pentru a asista conducătorul auto astfel încât unele sau toate funcțiile de conducere să poată fi transferate într-un sistem informatic.

Vehiculele autonome sau care se conduc singure sunt de nivel 3, 4 sau 5.

Vehiculele conectate sunt echipate cu dispozitive menite să asigure comunicarea cu alte vehicule sau cu infrastructura prin internet.

Tehnologiile automatizate și conectate sunt complementare, iar toate vehiculele automate pot fi, de asemenea, conectate în viitorul apropiat.