Deși încheiat înainte de aderarea Ungariei la UE, acest acord trebuie examinat, de la această aderare, conform legislației comunitare în materie de ajutoare de stat.

În acest context, Tribunalul a arătat că măsurile de ajutor de stat adoptate de Ungaria înainte de 1 mai 2004, care rămân aplicabile după această dată și sunt conciliabile cu piața comună, sunt enumerate în actul de aderare al acestei țări. Deoarece acordurile de cumpărare de electricitate nu figurează printre aceste măsuri, ele trebuie considerate ca un ajutor nou a cărui compatibilitate cu dreptul Uniunii poate fi examinată de Comisie de la aderarea Ungariei la Uniune.
În plus, Tribunalul subliniază că actul de aderare a Ungariei prevede tocmai că o măsură care nu era considerată un ajutor de stat la momentul analizării acesteia, poate să devină ajutor de stat la momentul aderării acestei țări la Uniune.
În continuare, Tribunalul examinează problema dacă centralele vizate ar fi putut negocia clauzele contractuale la fel de favorabil pentru acestea dacă cealaltă parte la contract ar fi fost un cumpărător care acționează pe o bază exclusiv comercială și nu ar fi fost o întreprindere publică. În această privință, Tribunalul constată că faptul de a garanta producătorilor de electricitate cumpărarea produsului lor într-o cantitate și la un preț predeterminat pentru perioade atât de lungi ca cele stipulate în acordurile de cumpărare de electricitate nu corespunde condițiilor pieței angro europene din acest sector. Astfel, pe această piață, cantitatea de energie electrică pe care producătorii pot să o vândă și prețul de vânzare la care aceștia pot să se aștepte depind de cantitatea solicitată, aceasta fluctuând constant.
Astfel, întrucât s-a angajat să cumpere cantități de electricitate predeterminate independent de cererea reală și punctuală pentru respectivul produs, MVM s-a expus la un risc serios de a se vedea obligată să cumpere cantități excesive din acesta și de a suferi pierderi la revânzarea cantităților. Or, un operator privat de pe piață într-o situație comparabilă nu și-ar fi asumat un asemenea risc. În aceste condiții, Tribunalul confirmă concluzia Comisiei potrivit căreia ACE-urile au permis producătorilor de electricitate să beneficieze de avantaje economice pe care nu ar fi putut să le obțină dacă MVM ar fi acționat conform regulilor unei piețe concurențiale.
În sfârșit, în ceea ce privește calculul cuantumului exact al ajutorului care trebuie rambursat, Tribunalul amintește că acesta trebuie să se fundamenteze pe simularea condițiilor în care MVM ar fi cumpărat electricitate, între 1 mai 2004 și data de expirare a acordurilor de cumpărare de electricitate. În această privință, Tribunalul constată că, în mod întemeiat, Comisia Europeană a ales o metodă de simulare bazată pe piața „spot” de electricitate, deoarece orice altă metodă disponibilă ar fi introdus ipoteze mai puțin obiective și ar fi condus la rezultate mai puțin fiabile.

Astfel, Tribunalul UE respinge în totalitate acțiunile formulate de societatea Budapesti Erőmű Zrt.