În acest sens, MEN participă alături de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la derularea proiectului "INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidenţele Serviciului Public de Ocupare", al cărui beneficiar este Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.

"Obiectivul general al proiectului – creşterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin – se va realiza, în special, prin activitatea de identificare a cel puţin 200.000 tineri NEETs, prin informarea şi consilierea acestora, precum şi prin înregistrarea şi profilarea a 160.000 dintre aceştia, din perspectiva creşterii şanselor lor de a beneficia de toate măsurile de sprijin disponibile. În activităţile de implementare vor fi implicate echipe locale din care vor face parte inclusiv consilieri şcolari", precizează MEN.

Proiectul se implementează în perioada septembrie 2017 – septembrie 2021, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, pe Axa prioritară 2: "Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs".

După înregistrarea la Serviciile Publice de Ocupare, tinerii NEETs vor putea beneficia de pachete de măsuri personalizate, cum ar fi: oferte de locuri de muncă de calitate; reintegrarea în sistemul educaţional; participarea la cursuri de formare profesională; scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior; sprijin în vederea iniţierii unor afaceri.

"Proiectul este în concordanţă cu obiectivele Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 – 2020 şi ale Strategiei naţionale de reducere a părăsirii timpurii a şcolii, iar tinerii NEETs identificaţi în cadrul proiectului, care nu au finalizat învăţământul primar sau educaţia obligatorie, vor fi îndrumaţi către programe educaţionale de tip 'A doua şansă'", menţionează sursa citată.