Lucrările pentru reabilitare si modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu –Mirău – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” costă circa 34,9 milioane lei, bani de la buget. Conform anunţului de licitaţie, proiectul a fost finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 2 – Îmbunătaţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, domeniul de intervenţie 2.1 – reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură.

Proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea drumului judetean DJ 603 cu o lungime totală de 36,222 km (36,122 km drum judeţean şi 0,100 km pod nou construit peste râul Câlnistea), care va conduce la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale.

În cadrul proiectului au fost semnate toate contractele subsecvente celui de finanţare, inclusiv contractul de lucrări. Deoarece antreprenorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în luna august a anului 2016 contractul de lucrări a fost reziliat.

Pentru atingerea indicatorilor prevazuţi în proiect este necesar a se finaliza lucrările rămase de executat.

Prezenta procedura vizează serviciile de proiectare pentru lucrările rămase de executat, precum şi execuţia lucrărilor respective din cadrul obiectivului de investi?ii „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirau – Stoenesti – Ianculesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317. Pentru lucrările neexecutate proiectantul trebuie să realizeze proiectul tehnic, detaliile de execuţie, documentaţia tehnică pentru semnalizări şi marcaje rutiere, documentaţia tehnică pentru organizarea lucrarilor şi să asigure asistenţă tehnică”, conform anunţului de licitaţie.

Licitaţia va avea loc în data de 24 martie, iar durata contractului este de16 luni începând de la data atribuirii contractului.