Contractul de prestare a serviciilor se va derula în perioada 2013 – 2016, compania urmând să încheie un acord-cadru cu un singur agent economic. Numărul minim de persoane asigurate este de 362 angajaţi, iar cel maxim de 6.612 salariaţi.

Atribuirea contractelor subsecvente se va face de regula anual, pentru 12 luni, sau de câte ori apar fluctuaţii semnificative ale numărului de asiguraţi, adică mai mult de 20% din cantitatea iniţială a contractului subsecvent, în funcţie de necesităţile companiei sau de opţiunile angajaţilor de a intra sau iesi din asigurare. Pentru primul contract subsecvent a fost estimat un număr de 951 de asiguraţi.

În urma procedurii de licitaţie deschisă, contractul va fi atribuit companiei care va prezenta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte preţul ofertei (pondere de 50%), valoarea limitei asigurate pentru medicamente, valoarea procentului de coplată suportat de asigurator pentru medicamente compensate, valoarea suportata de asigurator din costurile de spitalizare în regim privat, numărul de servicii medicale suplimentare, potrivit Agerpres.

Cuantumul garanţiei de participare este de 145.000 lei, pentru participarea cu oferta la procedură. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 4 iulie 2013, iar perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 90 zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

CNTEE Transelectrica SA are 8 sucursale, în Bucureşti, Bacău, Cluj, Constanţa, Craiova, Piteşti, Sibiu, Timişoara şi Centre de exploatare în 17 localităţi – Alexandria, Arad, Baia-Mare, Braşov, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Galaţi, Iaşi, Ploieşti, Râmnicu – Vâlcea, Reşita, Slobozia, Suceava, Târgu-Jiu, Târgu – Mureş, Tulcea, Zalău.