Modelul se regăsește în Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, precum și pentru organizarea Sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Executiv șu publicat în Monitorul Oficial.

Documentul va conține elemente noi precum achitarea amenzii în termen de 15 zile, dar și codul IBAN al contului unic în care se pot plăti amenzile contravenționale rutiere.