Camera Deputaţilor a adoptat proiectul. Ce trebuie știut?

Așadar, propunerea legislativă a fost adoptată cu 307 de voturi „pentru”, iar un deputat nu a votat. Trebuie menționat că proiectul supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare, în sensul instituirii unei derogări  de la dispoziţiile art.20 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât, în cazul contravenţiilor care fac obiectul sistemului pilot, constatate în acelaşi timp cu alte contravenţii prevăzute de legi speciale şi aplicate aceleiaşi persoane, să se întocmească procese verbale distincte.

„Legea adoptată astăzi permite conducătorilor să achite amenzile contravenţionale într-un cont unic, deschis în scopul încasării acestor amenzi, astfel nefiind necesară trimiterea confirmării plăţii către agenţi constatatori din cadrul organelor de poliţie. De asemenea, autorităţile locale sunt scutite de perceperea penalităţilor”, a transmis Benedek Zakariás, viceliderul grupului deputaţilor UDMR, după încheierea votului final, potrivit unui comunicat transmis de formațiune.

Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de Preşedintele României

Amintim că legea adoptată miercuri, decizional, de către Camera Deputaţilor va intra în vigoare după ce va fi promulgată de Preşedintele României şi publicată în Monitorul Oficial.

Conform unui amendament admis din raportul comisie de specialitate, „prin derogare de la art. de la art.20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării sistemului pilot, dacă agentul constatator constată în acelaşi timp mai multe contravenţii săvârşite de aceeaşi persoană, pentru amenzile prevăzute la alin. (1) se încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii distinct de celelalte, având seria de evidenţă unică prevăzută la art. 2 lit. B)”.

Iniţiatorul propunerii legislative a explicat că autorităţile locale au avut dificultăţi în recuperarea amenzilor, iar atunci când bugetul anual a fost alocat, din cauza sumelor neîncasate, a scăzut semnificativ sprijinul financiar de la bugetul de stat. Prin această propunere legislativă am reuşit să găsim o soluţie la această problemă şi să simplificăm procedura achitării amenzilor contravenţionale.