Ce trebuie să știi despre expirarea unui card

În cazul în care perioada de valabilitate a cardului expiră, banca de la care ai cardul respectiv va emite automat unul nou a cărui perioadă de valabilitate va fi de încă doi ani. Atât numărul cardului cât și PIN-ul acestuia rămân neschimbate. Cardul se poate folosi până în ultima zi a lunii notate pe card la perioada de expirare.

În cazul în care perioada de valabilitate a cardului a expirat puteți să vă reînnoiți cardul sau să îl anulați, mergând la sucursala băncii emitente.

Banca nu este obligată să elibereze un card nou

Potrivit Băncii ING, banca are dreptul, dar nu si obligatia, de a emite carduri noi pentru înlocuirea Cardurilor expirate, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :

  • nu s-a inregistrat nici o solicitare scrisa de a nu se
    reinnoi Cardul din partea Titularului de Card/Titularului de Cont, cu cel puţin două luni înainte de data de expirare a Cardului si
  • in ultimele 6 (sase) luni calendaristice anterioare expirarii Cardului s-au inregistrat tranzactii cu acesta. Cardurile nou emise  de Banca vor pastra codul PIN aferent cardului reinnoit, in masura in care acest lucru este posibil. Prin exceptie, Cardurile ING Pay nu vor fi reinnoite de catre Banca la data expirarii acestora.