Tabela de marcaj care indică nivelul performanței UE și a statelor membre în ceea ce privește realizarea obiectivelor convenite ale Agendei digitale pentru Europa, după primul an de la lansarea acesteia.
Deși în general, progresele înregistrate în cursul primului an al Agendei digitale au fost satisfăcătoare, evoluția este decepționantă în unele sectoare, în special în ceea ce privește extinderea noilor rețele ultrarapide de bandă largă – unul dintre principalele obiective ale Agendei digitale.
Tabela de marcaj indică progrese satisfăcătoare în ceea ce privește:
• Utilizarea periodică a internetului. care a crescut rapid, atingând un procent de 65% din populația UE (obiectivul fiind de 75% până în 2015). De asemenea, grupurile dezavantajate, cum ar fi persoanele cu mai puține studii și vârstnicii, utilizează internetul într-o mai mare măsură, ponderea acestora crescând de la 42% la 48%, ceea ce face posibilă atingerea obiectivului de 60% stabilit pentru 2015. Ponderea persoanelor care nu utilizează internetul a scăzut de la 30% la 26% din populație.
• Cumpărăturile online. Dintre cetățenii UE, 40% fac cumpărături online, procent care include 57% dintre internauți. În 8 țări din UE, mai mult de jumătate din populație face cumpărături online.
• E-guvernarea: 41% dintre cetățeni utilizează serviciile de e-guvernare, iar jumătate dintre aceștia au trimis formulare completate online. Planul de acțiune privind guvernarea electronică ar trebui să contribuie la realizarea obiectivului stabilit pentru 2015, și anume utilizarea serviciilor de e-guvernare de 50% dintre cetățeni și de 80% dintre întreprinderi.
• Promovarea iluminării cu consum redus de energie: Cota de piață a iluminării cu leduri a crescut la 6,2% în 2010 (de la 1,7% în 2009), acest sector înregistrând progrese semnificative în sensul reducerii consumului de energie pentru iluminat cu 20% până în 2020.
S-au înregistrat progrese insuficiente în:
• Comerțul electronic transfrontalier a crescut foarte puțin, de la 8,1% la 8,8% în 2010. Agenda digitală și-a propus ca, până în 2015, 20% dintre cetățeni să facă cumpărături transfrontaliere online. Comisia intenționează să abordeze acest aspect, precum și alte bariere în calea dezvoltării pieței digitale unice, într-o viitoare comunicare referitoare la Directiva privind comerțul electronic.
• Prezența online a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri): 26% dintre IMM-uri fac achiziții online, ceea ce reprezintă un procent în creștere, însă numai 13% dintre IMM-uri vând online (cu 2 puncte mai mult decât anul trecut).
• Tarifele de roaming: au scăzut cu 1,5 eurocenți în 2010, dar au rămas de trei ori mai ridicate decât tarifele convorbirilor naționale. Obiectivul Agendei digitale este ca, în UE, diferența dintre tarifele convorbirilor naționale și cele de roaming să ajungă aproape de zero până în 2015.
• Investiții publice în cercetare și dezvoltare în domeniul TIC: cheltuielile efectuate de autoritățile publice nu au depășit plafonul de bază de 5,7 miliarde EUR stabilit pentru anul trecut. Pentru realizarea obiectivului de dublare a plafonului (11 miliarde euro până în 2020), va fi necesară o creștere anuală de 6%.