Strategia Energetică a României: De la lemne la gaze naturale și peleți până în 2035

Strategia Energetică a României 2035, recent publicată cu o perspectivă până în 2050, pune accent pe tranziția către metode de încălzire mai sustenabile pentru populație.

Statul a prezentat situația curentă: aproximativ 60% din locuințele din România se bazează pe lemne pentru încălzire, în special în zonele rurale.

Până în anul 2035, se propune eliminarea acestor metode tradiționale în favoarea altor soluții precum branșarea la rețeaua de gaze naturale, sobele cu peleți și alte biocombustibili, cu scopul de a contracara schimbările climatice.

soba pe lemne
SURSA FOTO: Dreamstime

Documentul nu detaliază în mod explicit de ce încălzirea cu peleți ar fi preferabilă față de lemne, cu excepția preocupării pentru problema defrișării.

Acest program are ca obiectiv să extindă accesul la gaze naturale în zonele rurale și urbane care încă nu sunt conectate la rețeaua existentă, având ca rezultat reducerea disparităților regionale și îmbunătățirea standardului de viață prin facilitarea accesului la o sursă de energie mai curată și eficientă.

România vizează neutralitatea carbonului în locuințele rezidențiale până în 2050

Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale va permite conectarea unui număr semnificativ de gospodării și întreprinderi noi la sistemul de gaz.

Această inițiativă nu numai că va spori accesul la gaze naturale, dar va susține și tranziția către soluții de încălzire mai ecologice, contribuind la eforturile naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Statul Român își propune ca până în anul 2050 întregul sector rezidențial să fie neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon.

În Strategia Energetică a României se menționează că această inițiativă va duce la o reducere semnificativă a emisiilor de carbon și la îmbunătățirea calității aerului în zonele rezidențiale.

Se prevede că până în 2050, încălzirea rezidențială va avea un impact minim asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, cu tot mai multe gospodării adoptând soluții complet regenerabile și cu emisii zero-carbon.

Acest lucru va contribui la reducerea semnificativă a emisiilor de carbon și la îmbunătățirea calității aerului în zonele rezidențiale.

Până în 2050, încălzirea rezidențială va contribui minim la emisiile de GES, cu un număr tot mai mare de gospodării trecând la soluții complet regenerabile și zero-carbon”, se arată în Strategie.