În proiectul publicat anul trecut în luna iunie pe site-ul Ministerului Energiei, stocurile minime de ţiţei şi produse petroliere pentru anul 2016 au fost stabilite la 1,238 milioane tone echivalent petrol. 

"Ministerul Energiei propune anual spre aprobare Guvernului nivelul stocurilor de urgenţă, structura sortimentală, defalcarea şi nominalizarea pe operatori economici care introduc pe piaţă cantităţi mai mari de 1.000 tone ţiţei şi/sau produse petroliere pe an (…). Prin prezentul proiect de act normativ se propune constituirea stocurilor minime pentru tiţei şi /sau produse petroliere, exclusiv ca stocuri de urgenţă în anul 2017, la un nivel de 1.314.391 tone echivalent petrol", se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern. 

Totodată, potrivit unei anexe, operatorii economici care sunt obligaţi să instituie aceste stocuri de urgenţă sunt: OMV Petrom – 504.058 tep, Rompetrol Rafinare – 389.607 tep, Petrotel Lukoil – 208.934 tep, SC Oscar Down Stream – 115.569 tep, MOL Romania Petroleum Products – 87.318 tep, Rompetrol Downstream – 6.113 tep, Socar Petroleum -1.019 tep, Air BP Sales Romania – 1.174 tep şi ETC Oil Trade – 601 tep. 

Din cantitatea stocată de fiecare companie, cel puţin o treime trebuie să fie produse petroliere şi două treimi ţiţei. Finanţarea stocurilor de urgenţă constituite de operatorii economici se va realiza din sursele proprii ale acestora, se arată în Nota de fundamentare. 

"Menţinerea şi aplicarea modalităţii de calcul simplificate, aplicată şi anul anterior, care permite degrevarea Autorităţii Competente de impunerea cantităţilor pe tip de produs, defalcate pentru fiecare operator, atât timp cât operatorul economic nominalizat îşi onorează obligaţia de a menţine stocurile aferente respectând ponderea stabilită", se mai precizează în nota explicativă. 

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul negocierilor capitolului 14 "Energie", România şi-a asumat angajamentul de a constitui stocuri minime de ţiţei/produse petroliere şi de a implementa la nivel naţional, în mod unitar şi eficient, dispoziţiile relevante cuprinse în legislaţia Uniunii Europene din domeniu. 

În prezent, constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere este reglementată de Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere. 

Legea nr. 360/2013 a fost emisă în scopul transpunerii, la nivelul legislaţiei naţionale, a prevederilor Directivei 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere. 

"Obiectivul declarat al Directivei 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere este de a stabili normele care vizează garantarea unui nivel ridicat de siguranţă a aprovizionării cu petrol în Comunitate, prin intermediul unor mecanisme viabile şi transparente bazate pe solidaritatea între statele membre, menţinerea unui nivel minim al stocurilor de ţiţei şi/sau produse petroliere, precum şi instituirea mijloacelor procedurale necesare pentru remedierea unei eventuale penurii de amploare, la nivelul Comunităţii sau a unui stat membru", potrivit notei de fundamentare.

AGERPRES