Cheltuielile guvernamentale au reprezentat în 2014 aproape jumătate (48,1%) din Produsul Intern Brut al Uniunii Europene, în rândul statelor membre ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB situându-se între 57% în Finlanda, Franţa şi Danemarca şi mai puţin de 35% în România şi Lituania, arată datele publicate marţi de Oficiul european de statistică (Eurostat).

În 2014, comparativ cu 2013, ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB în UE a scăzut până la 48,1% de la 48,6%. În ceea ce priveşte România, ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB a scăzut cu 0,4% până la 34,9% din PIB în 2014.

Cheltuielile pentru afaceri economice au reprezentat al doilea domeniu al cheltuielilor guvernamentale totale în Grecia (25,5%) şi Slovenia (24,2%), în principal din cauza sprijinului oferit instituţiilor financiare, precum şi în România (17,5%) şi Bulgaria (13,2%).

De asemenea, România se situează pe primele locuri în UE în ceea ce priveşte ponderea cheltuielilor pentru 'ordine publică şi siguranţă' în totalul cheltuielilor guvernamentale, respectiv 6,3%, fiind devansată doar de Slovacia (8%) şi Bulgaria (7%). În schimb, România este pe antepenultimul loc în UE în ceea ce priveşte ponderea educaţiei în totalul cheltuielilor guvernamentale (8,1%), o pondere mai mică fiind înregistrată doar în Grecia (7,6%) şi Italia (8%).