Obiectivele programului sunt: consolidarea democratiei, reducerea criminalitatii transfrontaliere, inclusiv actiuni la nivel regional in favoarea luptei impotriva traficului cu persoane si initiative anticoruptie. Cine poate solicita finantare: organizatii internationale recunoscute si/sau ONG-uri, avand sediul in Uniunea Europeana sau intr-unul dintre statele eligibile. Detalii suplimentare se gasesc in „Ghidul Solicitantului”, disponibil la adresa web: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF40409.doc.
Termen limita: 16 Septembrie 2003, ora 16.00.

Asistenta tehnica pentru IMM de la OECD
In luna septembrie va fi semnat acordul de asistenta tehnica intre OECD si fostul Minister
al Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatiei. Acordul va cuprinde: stimularea dezvoltarii initiativei private in Romania, cu deosebire a infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii; crearea unui organism de evaluare al impactului economic al noului cadru legislativ asupra IMM, ca un mijloc de imbunatatire al mediului de afaceri; consultarea mediului de afaceri, intarirea capacitatii asociatiilor din sectorul IMM de reprezentare a intereselor membrilor lor si de dialog cu autoritatile. Obiectivul asistentei este cresterea eficacitatii circulatiei informatiilor provenite de la membrii