Conform proiectul de act normativ postat pe site-ul instituţiei, schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate. 

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minim 1000 mp şi să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minim 2000 kg dovedită cu documente justificative. 

De asemenea, aceştia trebuie să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017. Valorificarea producţiei se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv. 

Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. 

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 178,4 milioane de lei, contravaloarea în lei a 40 milioane de euro şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017. 

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, împreună cu secretarul de stat, Daniel Dumitru Botănoiu, şi cu directorii direcţiilor tehnice din cadrul instituţiei au avut o întâlnire de lucru cu conducerea Direcţiilor Agricole Judeţene. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a face cunoscute programele Ministerului Agriculturii pentru anul 2017 care rezultă din Programul de Guvernare. 

AGERPRES