Banii primiţi de angajatori vor proveni din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din fonduri europene structurale şi de investiţii

Potrivit proiectului, angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe perioada derulării acestuia (între unul şi trei ani), de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună (net). 

De asemenea, angajatorii primesc, la cerere, câte 1.350 de lei/lună (net) pentru contractele de stagiu încheiate cu absolvenţi de învăţământ superior, pe perioada derulării contractului. 

Accesarea de fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 se va realiza din Programul Operaţional Capital Uman. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 94 de voturi pentru şi o abţinere. 

Actul normativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz.

AGERPRES