Utilizarea semnăturii electronice extinse se implementează în fază pilot pentru declaraţiile sumare de intrare depuse în aplicaţia ICS-RO pentru mărfurile ce urmează a fi introduse în Uniunea Europeană pe baza unei declaraţii sumare de intrare. Transmiterea de către declarant/reprezentant a declaraţiei sumare de intrare, a cererii de rectificare sau a cererii de rerutare, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, la biroul vamal se realizează cu semnătură electronică extinsă. Aplicaţia ICS-RO transmite mesaje de răspuns către declarant/reprezentant, având ataşată semnătura electronică extinsă', prevede proiectul de act normativ.În cazul în care declaraţia sumară de intrare a fost selectată de unul sau mai multe criterii de risc comunitare/naţionale sau pentru control, mesajul 'eliberare pentru intrare' transmis de către lucrătorul vamal are ataşat semnătura electronică extinsă.Utilizarea semnăturii electronice extinse în aplicaţia ICS-RO este facultativă pentru o perioadă de şase luni de la data intrării în vigoare a ordinului. După expirarea acestui termen utilizarea semnăturii electronice extinse devine obligatorie. 

 

Sursa: Agerpres