UE s-a angajat să reducă cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră, până în 2020, în toate sectoarele de activitate.
Începând cu 2008, legislația comunitară a prevăzut ca, în lipsa unor acorduri internaționale până la sfârșitul lui 2011, Comisia Europeană să facă demersurile necesare astfel încât sectorul maritim să fie inclus în programul pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.
Transportul maritim internațional este responsabil pentru 3% din emisiile globale de CO2 și se așteaptă ca până în 2050 această cantitate să se dubleze, dacă nu se ia nici o măsură.
În acest sens, Comisia Europeană vizează atât reducerea consumului de combustibil, cât și susținerea utilizării echipamentelor și serviciilor care scad cantitatea de CO2 emis în atmosferă.