Sumele acordate prin sponsorizare sau mecenat, verificate

Se verifică banii românilor! Plenul Camerei Deputaților a adoptat ordonanța de urgență a Guvernului care permite Ministerului Finanțelor să verifice modul de utilizare a sumelor acordate prin sponsorizare sau mecenat, în scopul susținerii unor activități fără scop lucrativ.

Ordonanța vizează să ofere Ministerului Finanțelor competența de a efectua verificări privind utilizarea sumelor provenite din acțiuni de sponsorizare sau mecenat, destinate susținerii activităților fără scop lucrativ, pentru a asigura respectarea scopului fondurilor acordate și modul corect de utilizare a fondurilor publice provenite din bugetul general consolidat.

De asemenea, se propun măsuri în cadrul inspecției economico-financiare, realizate de Ministerul Finanțelor, cu scopul de a diminua riscul de fraude asupra bugetului de stat, cu efectul reducerii cheltuielilor bugetare, conform raportului Comisiei pentru buget a Camerei Deputaților.

„Controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor şi mecenatelor se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară”, se arată în ordonanţa de Guvern.

Proiectul a fost aprobat și de Senat, Camera Deputaților fiind for decisiv în acest caz.

O nouă declarație trebuie depusă la ANAF

Amintim că în Monitorul Oficial nr. 205 din 12.03.2024 a fost publicat Ordinul nr. 355 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care aprobă modelul și conținutul formularului 107, denumit „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului”.

Acest nou formular este destinat raportării bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatelor acordate beneficiarilor, începând cu data de 1 ianuarie 2024 sau începând cu începutul anului fiscal modificat din 2024.

Formularul este conceput pentru plătitorii de impozit pe profit, inclusiv pentru aceia care sunt supuși impozitului minim pe cifra de afaceri.

Contribuabilii care plătesc impozit pe profit, inclusiv cei care sunt supuși impozitului minim pe cifra de afaceri, și care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, au obligația de a completa și depune Declarația informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului.

Această regulă este valabilă și în cazul:

  • cheltuielilor aferente bunurilor
  • mijloacelor financiare și serviciilor acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau altor organizații internaționale, conform prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.

Formularul 107, intitulat „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului”, este structurat în trei secțiuni:

  • Date de identificare a contribuabilului
  • Date privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenantului
  • Date de identificare a împuternicitului

Mai multe puteți citi aici.