Conform noului proiect de lege, rectorii universităților vor putea fi aleși pe viață, față de actuala reglementare, unde durata unui mandat este de 4 ani, iar funcția de rector se poate ocupa în aceeași instituție de învățământ pentru maximum două mandate succesive.

De asemenea, parlamentarii cer intervenția legislativă de urgentă asupra sistemului de management al instituțiilor si unităților de învățământ militar, motivând că diminuarea permanenta a nivelului asigurării cu resurse umane reprezintă o situație care se transformă într-un risc la adresa capacității operaționale a instituțiilor din sistemul
național de apărare, ordine publică și securitate națională. Prevederile actuale nu asigură un cadru fluent de
reglementare a pregătirii elevilor și studenților militari, precum și a definirii categoriei instructorilor militari, de
informații, de ordine publică și de securitate națională, cu efecte negative pe termen scurt și mediu.

Care sunt noutățile

Proiectul aduce ca noutate și mențiunea că durata studiilor universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor militare, informaţii şi ordine publică este de trei sau patru ani, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară. O altă noutate este că admiterea absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat ai învăţământului liceal militar la programele de studii universitare de licenţă sau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) se va face prin repartizare, pe baza mediei de repartiţie şi a opţiunilor exprimate de candidaţi, în limita locurilor disponibile. Conducerea unităţilor de învăţământ militar va fi exercitată de un comandant director, care este şi preşedintele consiliului de conducere, numit în funcţie în conformitate cu legislaţia care reglementează personalul din MApN, Ministerul Afacerilor Interne  şi Ministerul Justiţiei .

Admiterea prin repartiție a absolvenților învățământului liceal militar în instituțiile de învățământ superior militar și implementarea standardelor ocupaționale care să ofere ocupații și calificări specifice este determinată de utilizarea eficientă a resursei existente în condițiile dificultăților de recrutare și selecție generate de măsurile cu caracter excepțional impuse la nivel național, în concordanță cu nevoile concrete ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. Astfel, redefinirea unor prevederi privind managementul instituțiilor de învățământ militar creează un cadru unitar, coerent și integrat de coordonare eficientă a formarii și educației profesionale specifice, potrivit nevoilor structurilor din sistemul național de apărare, ordine publica și securitate națională.

Ce se impune

Așadar, prin noul proiect legislativ se impune reglementarea într-o manieră clară, precisă și previzibilă a situației instructorilor militari, de informații de ordine publică, categorie de personal cu o importanță mare în pregătirea militară și de specialitate a elevilor, studenților și cursanților din sistemul național de apărare, ordine publică și
securitate națională. Pentru ca acest proiect să intre în vigoare, trebuie promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Proiectul legislativ poate fi consultat aici.