Câteva scutiri de impozite pentru persoane fizice şi facilităţi pentru firme au fost adoptate în Parlament în luna martie. Guver­nul combate proiectele Legislativului motivând prin lipsa fondurilor.

În actuala sesiune parlamentară, deputaţii şi senatorii au votat două legi prin care acordă scutiri de impozit pentru două categorii sociale. Prima exceptează de la plata impozitului pe veniturile din pensii persoanele cu handicap grav sau accentuat. Conform Codului fiscal, în ca­zul pensiilor, impozitul pe venit de 16% se plăteşte doar asupra sumei care depăşeşte plafonul de scutire de 1.000 de lei. În adresa înaintată Parlamentului, referitoare la iniţiativa de scutire integrală pentru acest tip de pensii, Guvernul a explicat că facilitatea ar crea un „tratament fiscal privilegiat în raport cu celelalte persoane care primesc venituri din aceeaşi categorie“.

O altă lege trecută prin cele două Camere ale Legislativului, în luna martie, acordă scutire de la plata impozitelor şi a taxelor locale, precum şi a terenurilor arabile cu suprafaţă de cel mult cinci hectare pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor care nu s-au recăsătorit.

Cu toate că impactul asupra bugetului este neglijabil, punctul de vedere al Guvernului a fost de respingere a proiectului pe motiv că se diminuează încasările bugetare şi nu sunt prevăzute soluţii pentru compensarea din alte surse a acestor pierderi.

Tot în martie, Senatul a aprobat şi un proiect de lege care acordă facilităţi pentru firme. Pentru a intra în vigoare, iniţativa mai are nevoie de votul Camerei Deputaţilor şi ar putea pune în practică una dintre măsurile „anticriză“ cerute de mediul de afaceri şi promisă, dar amânată sine die de către Guvern.

Facilităţi pentru companii

203-49727-04_monede_12.jpgProiectul de lege instituie plata TVA la buget în momentul încasării facturii de la client. Măsura ar putea îmbunătăţi fluxul de numerar al întreprinzătorilor, dar implică şi o serie de riscuri atât pentru contabilitatea companiilor, care s-ar complica mult, cât şi pentru buget, pentru că ar putea fi folosită ca portiţă de evaziune fiscală.

Impactul asupra bugetului ar fi nefast nu numai din cauza evaziunii, ci şi a încasării cu întârziere a TVA. Guvernul nu a justificat însă lipsa de susţinere a acestei măsuri cu argumente bugetare, ci invocând o directivă europeană. Potrivit experţilor în fiscalitate, prevederea ar putea fi aplicată cu o derogare de la Consiliul Uniunii Europene, mai ales dacă se modifică şi momentul deductibilităţii taxei, în oglindă, la plata facturilor.

Deşi în dezbaterea Legislativului se află numeroase alte proiecte de modificare a Codului fiscal, şansele de a fi aprobate sunt destul de mici. Potrivit tradiţiei parlamentare de până acum, tentativele aleşilor de a modifca taxele sunt sortite eşecului, votul din martie pentru cele două legi reprezentând o surpriză.

Iniţiative fiscale

În prezent, în dezbaterea Legislativului se află 27 de proiecte de modificare a Codului fiscal, nouă fiind depuse de la începutul anului. Printre acestea sunt iniţiative pentru:

– reducerea TVA la 5% pentru unele alimente de bază
– majorarea plafonului de scutire de la impozitul pe venit pentru pensiile de peste 2.000 lei de la 1.000 lei în prezent
– scutirea de la impozitul pe venit pentru bursele sau premiile naţionale şi internaţionale în domeniile artistic şi ştiinţific
– impozitarea cu 10% a tuturor salariilor mai mici sau egale cu salariul mediu pe economie
– taxe suplimentare pentru terenurile concesionate furnizorilor de servicii publice.