Participanții au beneficiat de cursuri de formare a abilităţilor antreprenoriale şi manageriale în sistem combinat (faţă-în faţă şi e-learning), cursuri cu un bogat caracter practic din domenii diverse precum  iniţierea afacerii, gestionarea afacerii, management de proiect, marketing, e-business și care au ca obiectiv final transferul de bune practici, iniţierea de afaceri proprii și parteneriate având susținere permanentă din partea specialiștilor cu experienţă în afaceri prezenți în proiect.
Pe parcursul acestei prime sesiuni de ateliere de lucru, participanții au dezbătut și propus multiple idei de afaceri cu  reale sanse de succes. Aceste idei vor fi subsumate unor planuri de afaceri  carevor fi susținute și prezentate în cadrul unui concurs public de unde se vor selecta cele mai bune  planuri de afaceri pentru care participanții vor primi numeroase premii
Beneficiile majore ale proiectului pentru participanți sunt:
 
– parcurgerea unui program integrat de sprijin în afaceri şi transfer de know-how ce presupune consiliere, instruire, asistenţă, post – asistenţă şi finanţare;
–    instruirea şi consultanţa personalizată;
–    crearea unei reţele de cooperare şi networking între specialiştii independenți din sectorul resurselor umane;
–    cursuri de specializare și instruire în folosirea instrumentelor psihometrice – teste consacrate de personalitate şi inteligenţă emoţională – CPI, BFQ, EQ-i; orientare vocaţională şi analiza muncii – JVIS, FJAS; motivaţie – AMI, leadership – MLQ, creativitate – TTCT, avizate de Colegiul Psihologilor;
–    cursurile se vor finaliza cu certificate CNFPA
Începe sesiunea cu numărul doi

Începând cu luna Septembrie 2012 va începe a doua sesiune de pregătire a specialiştilor independenți din sectorul resurselor umane, care va avea un pronuntat accent de stimulare și directionare în inițierea, deschiderea și înregistrarea propriei afaceri, fiind unul din obiectivele principale ale proiectului.
Un alt obiectiv la fel de important este cel de atragere a cât mai multor specialiști din domeniul resurselor umane dornici de a se dezvolta și de a pășii pe calea antreprenoriatului contribuind la creşterea gradului de performanţă şi competenţă a persoanelor din sectorul resurselor umane şi a personalului din conducerea IMM-urilor.

EHR – Antreprenoriat pentru Resurse Umane este proiect implementat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti, în parteneriat cu Federaţia "Junior Chamber International" (JCI), D&D Research şi Asociaţia Naţională a Editorilor şi Autorilor de Teste Psihologice şi Educaţionale în domeniul dezvoltării compeţentelor antreprenoriale a specialiştilor în resurse umane şi al reprezentanţilor din IMM-uri. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 – „Promovarea culturii antreprenoriale”.