Potrivit legislației fiscale în vigoare, depunerea Declarației Unice, care este obligatorie, se va face doar online din acest an. Depunerea Declarației Unice se face pe site-ul ANAF.RO.

ANAF are un nou model de Declarație Unică în 2019, pe care l-a pus în dezbatere, și care a fost publicat și Monitorul Oficial. Noul formular are și anumite modificări față de cel de anul trecut, însă în el. 

Termenul de depunere este cel de 15 martie 2019, iar cei care depun Declarația Unică mai devreme de acest termen pot beneficia și de anumite bonificații.

Noul formular fiscal se completeză și se se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. 

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: – prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV); – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Noua variantă poate fi consultată aici

Pentru a depune Declarația Unică, trebuie să te înregistrezi în SPV  – spațiul privat virtual al ANAF, disponibil pe e site-ul www.anaf.ro, prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Cei care nu au acces la internet sau la calculator pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni: – înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual; – completarea Declarației Unice; – depunerea Declarației Unice. Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF.

 

Cum te înregistrezi pe ANAF.RO

Ministerul Finanțelor a transmis, din vara anului trecut, contribuabililor persoane fizice, o scrisoare care conţine informaţii pentru înregistrare.

Scrisoarea primită pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual contine un număr care se va utiliza la inregistrare. Pentru înregistrarea în SPV, sunt necesare următoarele informații:

1. Numărul documentului format din 12 cifre, înscris în partea stângă-sus a primei pagini a scrisorii primite.
2. Codul Numeric Personal (CNP), sau Numărul de Identificare Fiscală (NIF), înscris sub numărul documentului.
3. Seria și numărul actului de identitate.
4. Adresa de e-mail proprie.
5. Numărul telefonului mobil personal.
6. Un nume de utilizator ales pentru autentificarea în SPV.
7. O parolă necesară autentificării în SPV.

Aceste informații trebuie completate în formularul web disponibil pe portalul ANAF în secțiunea ”Spațiul Privat Virtual” → ”Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice” → ”Persoane fizice/Înregistrare utilizatori”, alegând Tipul de aprobare ”Verificare număr document”.

Serviciul electronic Spațiul Privat Virtual este furnizat de Ministerul Finanțelor Publice. Prin intermediul SPV se poate accesa situația fiscală personală și se pot primi sau transmite o serie de documente, declarații fiscale și alte informații fiscale utile.

Printre cele mai importante modificări care au apărut la regimul declaraţiei unice, se numără şi:
-apariţia rubricilor pentru stabilirea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019.
-apariţia unei secţiuni pentru declararea impoitului din jocuri de noroc în urma participării la jocuri de noroc online şi festivaluri de poker, realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018.
– modificarea secţiunii privind destinaţia unei sume din impozitul datorat pe venitul net/câştigul net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau acordarea de burse private.